Contributie en huur

In week 42 worden de nota’s tuinhuur en contributie weer verzonden, wilt u zo vriendelijk zijn deze binnen de gestelde 30 dagen te betalen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 22 november houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
aanvangstijd is 19:30 uur
Noteer dit alvast in uw agenda
Agenda volgt nog

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De composthoek

Vandaag, 2 juni, is de composthoek weer schoon en klaar gemaakt. Vanaf volgende week zaterdag is het weer mogelijk om uw groenafval kwijt te kunnen in de composthoek. Er zijn 4 vrijwilligers aangesteld om de hoek te onderhouden en uw groenafval te keuren en in ontvangst te nemen. Wegens de kleine bezetting kan dus alleen op de zaterdagochtend tijdens de werkzaterdag worden ingeleverd. Alleen groen afval, geen graskluiten, geen bamboe, geen riet.

Hopelijk kunnen we op deze manier de composthoek beheersbaar houden zodat iedereen er nog jaren profijt van heeft. Het bestuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

!!!!!!!!Japanse duizendknoop!!!!!!!!!

Helaas troffen wij op een verwaarloosde tuin de japanse duizendknoop aan, lees alstublieft onder weetjes ->duizendknoop hoe om te gaan met dit verschrikkelijke onkruid of klik op deze link Japanse duizendknoop

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Buitenkraan

Inmiddels is de buitenkraan vervangen, graag alleen een sleuteltje gebruiken i.p.v. een tang, de sleuteltjes kosten ca € 1,00

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestuursleden gezocht

Volgens de statuten van onze vereniging worden leden voor de periode van 3 jaar gekozen, na deze 3 jaar kunnen zei als ze dat willen herkozen worden in hun functie.

Voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die zich in willen zetten voor de vereniging, namelijk een secretaris en een penningmeester, hieronder een uitleg van de taken.

Art. 15.
1      De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan  een afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in de vergadering (en vooraf aan het dagelijks bestuur).
2     De secretaris is verder belast met:
a. Het bijhouden van de ledenadministratie;
b. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het leden bestand en het gevoerde beleid.

Art 16.
De penningmeester is belast met;
a. Het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen.
b. Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden.
c. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

POOTUIEN VERKRIJGBAAR

Er zijn weer pootuien verkrijgbaar bij de kantine rood en geel
in zakken van een pond € 2,00 per pond
Het beste kunt u hiervoor op zaterdagochtend komen,
graag meet gepast geld betalen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WERKZATERDAGEN !!!!!!!

De werkzaterdagen zijn weer begonnen, houdt u a.u.b. de agenda in de gaten, deze is te vinden onder activiteiten van de werkbalk, of klik op deze regel

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tuin 99 Ben Braaksma

Ben Braaksma schrijft zijn ervaringen neer over tuin 99 ingezonden stuk ga naar tuinen en tuin 99 Ben Braaksma of klik op deze link

Geplaatst in Ingezonden stukjes, Uncategorized | Een reactie plaatsen

COMPOSTHOEK GESLOTEN

Aangezien er mensen zijn die niet kunnen lezen en er een troep van maken is de compost hoek gesloten.
Men dient zijn eigen vuil af te voeren of op eigen tuin te composteren.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen