Zaad en pootgoed bestellen

 

Wilt u zaad en pootgoed bestellen bij van der Wal?
Dit kan via Joop van Tol op tuin 102 vlakbij de kantine,
via de website kunt u al e.e.a. bekijken, heeft u liever een catalogus in handen, deze is ook te verkrijgen bij Joop van Tol.
Interessant om bij te vermelden is het feit dat hoe groter de afname hoe hoger de korting.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Algemene Ledenvergadering

ALV vergadering 22 november 2018,
aanvang 19.30 uur. plaats Kantine

1 Opening

2 Vastleggen notulen ALV 16 november 2017

3 Jaarverslag voorzitter / secretaris.

4 Verslag penningmeester,

5 Kascommissie

6 Verkiezing kascontrole, gezocht 2 nieuwe kascommissie leden.

7 Voorstel Bestuur voor nieuw Huishoudelijk Reglement. HHR met wijzigingen zijn aan leden toegestuurd.

8 Voorstel camera toezicht op beide entree hekken, en nieuwe sleutel cilinders i.v.m. grote omloop van huidige sleutels, voorstel: hek Roskam hermetische dicht maken en Stijgbeugel als enige ingang houden.

9 Verkiezing nieuwe bestuursleden: Bestuur draagt Jeffry Poen voor
Penningmeester Coen Burger 2018 (niet verkiesbaar)
Algemeen lid John Visshnudatt 2019
Voorzitter Remon Mersmann 2019
Algemeen lid Wim Sijmons 2020
Secretaris (Vacature) 2021

10 Rondvraag

11 Sluiting

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Contributie en huur

In week 42 worden de nota’s tuinhuur en contributie weer verzonden, wilt u zo vriendelijk zijn deze binnen de gestelde 30 dagen te betalen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De composthoek

Vandaag, 2 juni, is de composthoek weer schoon en klaar gemaakt. Vanaf volgende week zaterdag is het weer mogelijk om uw groenafval kwijt te kunnen in de composthoek. Er zijn 4 vrijwilligers aangesteld om de hoek te onderhouden en uw groenafval te keuren en in ontvangst te nemen. Wegens de kleine bezetting kan dus alleen op de zaterdagochtend tijdens de werkzaterdag worden ingeleverd. Alleen groen afval, geen graskluiten, geen bamboe, geen riet.

Hopelijk kunnen we op deze manier de composthoek beheersbaar houden zodat iedereen er nog jaren profijt van heeft. Het bestuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

!!!!!!!!Japanse duizendknoop!!!!!!!!!

Helaas troffen wij op een verwaarloosde tuin de japanse duizendknoop aan, lees alstublieft onder weetjes ->duizendknoop hoe om te gaan met dit verschrikkelijke onkruid of klik op deze link Japanse duizendknoop

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestuursleden gezocht

Volgens de statuten van onze vereniging worden leden voor de periode van 3 jaar gekozen, na deze 3 jaar kunnen zei als ze dat willen herkozen worden in hun functie.

Voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die zich in willen zetten voor de vereniging, namelijk een secretaris en een penningmeester, hieronder een uitleg van de taken.

Art. 15.
1      De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan  een afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in de vergadering (en vooraf aan het dagelijks bestuur).
2     De secretaris is verder belast met:
a. Het bijhouden van de ledenadministratie;
b. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het leden bestand en het gevoerde beleid.

Art 16.
De penningmeester is belast met;
a. Het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen.
b. Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden.
c. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Eigen pagina

Misschien wilt u zelf ook een pagina op deze website onderhouden, het kan.

Geplaatst in Website | Een reactie plaatsen