Gratis compost

Beste tuinders er is vandaag compost op de volkstuin gestort.

Iedere tuinder mag 10 kruiwagens vullen.

de compost ligt aan de roskam kant,

met vriendelijke groet

Het bestuur

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

nieuwe sleutel halen!

Op woensdagavond 27 februari is er nog 1 mogelijkheid om een nieuwe sleutel te bemachtigen van 20.00 tot 21.00 uur.

met vriendelijke groet

Het bestuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NIEUWE SLEUTEL TOEGANGSHEK !!!!!!!

Beste leden,

De nieuwe sloten op de hekken worden woensdag 19 februari geplaatst, leden kunnen aanstaande  donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 12 uur in de kantine van de vereniging een nieuwe sleutel ophalen tegen contante betaling van 10 euro per sleutel.

Elk lid krijgt 1 sleutel

De oude sleutel moet u bewaren want die blijft in gebruik voor de toilet op de tuin.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Groenvoorziening in Hoorn

Ingestuurd door Ben Braaksma op 17 december 2018.

Afgelopen zaterdag 15 december 2018 om 13.00 uur ben ik samen met Ids Toxopeus bij de bijeenkomst van de gemeente Hoorn geweest om mee te praten over de groenvoorzieningen in Hoorn. Als moestuinder vond ik dat ik mogelijk wel een bijdrage kon leveren. De ontvangst was in het Clusius College. Aanwezig waren zo’n 30 ambtenaren van de gemeente, waaronder een aantal wethouders en plm. 70 inwoners uit Hoorn. Bij de inleiding kwamen wij te horen dat er al een enquête was geweest onder de bevolking van Hoorn en gehouden op diverse plekken in de stad. De uitvoering daarvan lag in handen van het Projectburae Cyber uit Bodegraven. 1800 enquête formulieren waren ingevuld en die dienden uiteindelijk als basis voor deze bijeenkomst. Het gaat in deze om het groen in de Stad. Groen dat al bestaat en groen dat nog komen moet. Groen in alle soorten van bomen tot bieslook en van parken tot voedselbos. Wat ik vooral goed vond is het feit dat de gemeente de relatie tussen voedsel en groen van belang acht. Daarom wil men ook in de stad en in de wijken bomen planten als appel en peer, noten en pruim enz. Ook voor ons tuinders is deze houding van de gemeente van belang. Dat kan betekenen dat zij niet zo snel huizen willen gaan bouwen daar waar het al groen is en daar valt de Kromme Elleboog ook onder. Dat betekent meer zekerheid voor ons hobbytuinders. Er waren in totaal zo’n twaalf onderwerpen onderverdeeld in 6 groepen. In twee groepen moest je mee doen. Alle 100 mensen werden dus verdeeld zodat je een evenredig deel in elke soort groep had. Zo’n groepssessie duurde ongeveer 45 minuten. Daar konden wij onze meningen en ideeën kwijt. Er werd door de aanwezigen seriues gewerkt en er werden door de ambtenaren goede vragen gesteld. Ondanks dat zij goede vragen stelden hebben de ambetnaren toch ook nog wel het een en ander geleerd denk ik. Ook kretiek kwam ter sprake over de manier en de wijze waarop nu het groen beheert wordt. Alle punten zijn samengevat en worden meegenomen en uiteindelijk verwerkt door bureau Cyber. Begin volgend jaar komen alle mensen nog een keer bijeen om de uitkomst van het rapport te bespreken en dan wordt het aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zaad en pootgoed bestellen

 

Wilt u zaad en pootgoed bestellen bij van der Wal?
Dit kan via Joop van Tol op tuin 102 vlakbij de kantine,
via de website kunt u al e.e.a. bekijken, heeft u liever een catalogus in handen, deze is ook te verkrijgen bij Joop van Tol.
Interessant om bij te vermelden is het feit dat hoe groter de afname hoe hoger de korting.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Algemene Ledenvergadering

ALV vergadering 22 november 2018,
aanvang 19.30 uur. plaats Kantine

1 Opening

2 Vastleggen notulen ALV 16 november 2017

3 Jaarverslag voorzitter / secretaris.

4 Verslag penningmeester,

5 Kascommissie

6 Verkiezing kascontrole, gezocht 2 nieuwe kascommissie leden.

7 Voorstel Bestuur voor nieuw Huishoudelijk Reglement. HHR met wijzigingen zijn aan leden toegestuurd.

8 Voorstel camera toezicht op beide entree hekken, en nieuwe sleutel cilinders i.v.m. grote omloop van huidige sleutels, voorstel: hek Roskam hermetische dicht maken en Stijgbeugel als enige ingang houden.

9 Verkiezing nieuwe bestuursleden: Bestuur draagt Jeffry Poen voor
Penningmeester Coen Burger 2018 (niet verkiesbaar)
Algemeen lid John Visshnudatt 2019
Voorzitter Remon Mersmann 2019
Algemeen lid Wim Sijmons 2020
Secretaris (Vacature) 2021

10 Rondvraag

11 Sluiting

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Contributie en huur

In week 42 worden de nota’s tuinhuur en contributie weer verzonden, wilt u zo vriendelijk zijn deze binnen de gestelde 30 dagen te betalen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De composthoek

Vandaag, 2 juni, is de composthoek weer schoon en klaar gemaakt. Vanaf volgende week zaterdag is het weer mogelijk om uw groenafval kwijt te kunnen in de composthoek. Er zijn 4 vrijwilligers aangesteld om de hoek te onderhouden en uw groenafval te keuren en in ontvangst te nemen. Wegens de kleine bezetting kan dus alleen op de zaterdagochtend tijdens de werkzaterdag worden ingeleverd. Alleen groen afval, geen graskluiten, geen bamboe, geen riet.

Hopelijk kunnen we op deze manier de composthoek beheersbaar houden zodat iedereen er nog jaren profijt van heeft. Het bestuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

!!!!!!!!Japanse duizendknoop!!!!!!!!!

Helaas troffen wij op een verwaarloosde tuin de japanse duizendknoop aan, lees alstublieft onder weetjes ->duizendknoop hoe om te gaan met dit verschrikkelijke onkruid of klik op deze link Japanse duizendknoop

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bestuursleden gezocht

Volgens de statuten van onze vereniging worden leden voor de periode van 3 jaar gekozen, na deze 3 jaar kunnen zei als ze dat willen herkozen worden in hun functie.

Voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die zich in willen zetten voor de vereniging, namelijk een secretaris en een penningmeester, hieronder een uitleg van de taken.

Art. 15.
1      De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan  een afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in de vergadering (en vooraf aan het dagelijks bestuur).
2     De secretaris is verder belast met:
a. Het bijhouden van de ledenadministratie;
b. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het leden bestand en het gevoerde beleid.

Art 16.
De penningmeester is belast met;
a. Het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen.
b. Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden.
c. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen