Wateroverlast

Van het bestuur; Een van de veel gehoorde klachten op de tuin is wel de volgende;
“Wat moet ik doen om van al die plassen water op mijn tuin af te komen?” Dat zal ik hieronder proberen uit te leggen.

Tuinen bij de “Kromme Elleboog” vergt enige kennis van de grond, kleigrond.
Kleigrond is ontstaan uit graniet- en basalt gesteente. Deze gesteenten zijn rijk aan voedingsstoffen en fijn van structuur. De deeltjes kleven sterk aan elkaar waardoor een vaste structuur ontstaat. Er zijn nog meer eigenschappen, maar deze is wel het belangrijkste.
Voor de industriële revolutie werd de kleigrond bemest met “grove compost” en dierlijke meststoffen van koeien, paarden, kippen en varkens. Dat was wat het meest voor handen was. Deze mest werd door het bodemleven verwerkt tot voeding voor de planten. Het bodemleven hield de grond luchtig waardoor de kleefkracht van de klei verminderde. Tijdens de industriële revolutie werd de “kunstmest” ontdekt en gebruikt en naast dat dit voor de boer veel opbracht, veroorzaakte dit ook dat de grond verarmde en dichtsloeg.
Kunstmeststoffen kunnen bestaan uit enkelvoudige meststoffen of een mengsel van elementen, de meervoudige meststoffen. Daarnaast kunnen ze in vaste of vloeibare vorm voorkomen. Een complete samengestelde meststof zou alle 12 elementen moeten bevatten voor een goede plantengroei. Kunstmeststoffen zijn door de hoeveelheid die ervan gebruikt moet worden voor een goed resultaat dodelijk voor het bodemleven. In kunstmest zitten geen mineralen zoals koper, ijzer, mangaan ed.
En hier is de oorzaak van het vele water op de tuin. Door gebruik te maken van kunstmest gaat het bodemleven (wormen, kevers, pissebedden, duizendpoot, en nog vele andere levende dieren en schimmels dood.
Deze dieren zorgen er echter wel voor dat uw bodem waterdoorlatend is. Met andere woorden; in een grond vol leven kan het water op een natuurlijke wijze zijn weg vinden en krijgt u geen plassen op uw tuin. Dus doe uzelf een plezier en stop met kunstmest strooien. Er zijn voldoende alternatieven. Na ongeveer 3 jaar zit er weer voldoende leven in de grond om van uw plassen af te zijn.