Weetjes

Volkstuin weetjes

Werkzaterdagen

De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Dit houdt in dat iedere tuinder twee maal per jaar, op een zaterdag ochtend, zijn werkzaterdag dient te verrichten. De aanvangstijd is 9:00 uur en er wordt gewerkt tot 12:00 uur of tot zolang er werkzaamheden zijn. Voor 9:00 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en tijdens de pauze (wordt door het tuincommissielid vastgesteld) natuurlijk ook. De agenda van de werkzaterdagen vindt u op de pagina “rooster”. Bekijk wanneer u aan de beurt bent en noteer de datum in uw agenda.

Kunt u niet op deze datum, meldt dit dan ruim van te voren, maar zeker een week, aan een van de leden van de tuincommissie. Gezamenlijk  kunt u dan een nieuwe datum plannen. Het is helaas niet mogelijk om op de bonnefooi zonder overleg op een zaterdag langs te komen voor uw werkzaterdag, de tuincommissie kan dan de werkzaamheden niet goed indelen. Zijn er persoonlijke redenen waarom u uw werkzaterdag niet kunt vervullen, overleg dit dan met een van de tuincommissieleden. De telefoonnummers van de tuincommissieleden zijn:

John Vishnudatt      : 06 1788 3900

Mohammed Afkerin: 06 2502 5604


Het sluiten van de hekken

U dient  de hekken van het complex altijd achter u te sluiten, dus ook overdag.

Een tuinder dient te alle tijden een sleutel van het hek bij zich te hebben als hij op het complex aanwezig is.

NOTE; bij het sluiten van het hek dient de haak van de pin naar het pad te wijzen en niet naar het complex.


Paden en slootkant

De aan de tuin grenzende paden, sloten en taluds moeten door de leden worden schoongehouden. Voor tuinen aan de slootkant geldt nog een aparte regel. Voor 1 oktober van ieder jaar dient de slootkant vrij te zijn van riet en andere begroeiing. Na 1 oktober volgt de schouw door de gemeente Hoorn. Indien de slootkant niet goed is vrijgemaakt riskeert u een boete die kan oplopen tot 1000,00 euro. Daar tuinders die hun tuin aan de slootkant hebben op de hoogte dienen te zijn van deze regels, is het op vakantie zijn geen excuus.


Website

Deze website, www.vtvdekrommeelleboog.nl, is eigendom van de vereniging.
Heeft u iets leuks voor de website, een foto, een verhaal, leuke informatie, een recept of misschien wel een mooi gedicht, dan kunt u dat doorgeven aan onze webmaster webmaster@vtvdekrommeelleboog.nl.

 

Huisjes Kassen en afrastering

Wanneer u een huisje, kas of afrastering op u tuin wilt plaatsen of een reeds bestaand huisje, kas of afrastering wilt verbouwen, dient u hiervoor toestemming te vragen aan het huidige bestuur. Deze aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur binnen te komen. In dit verzoek dient een bouwtekening( zelf gemaakt of van internet) en een situatieschets aanwezig te zijn, tevens de datum waarop u denkt te starten. U mag pas starten na toestemming van het bestuur. Houdt daar rekening mee bij de aanvraag, het bestuur vergaderd eens per maand. De totale oppervlakte van de bebouwing (huisje+kasje+ed)mag niet meer bedragen dan 10% van het totale opervlakte van de gehuurde volkstuin. Huisjes dienen voorzien te zijn van een puntdak. De bebouwing mag geen slagschaduw vormen op de tuinen van de buren en dient ten alle tijde 1 meter uit het talud en 0,5meter van de paden en scheidingslijnen verwijderd te zijn. Alleen de kleuren bruin en groen zijn toegestaan.