Contact

Correspondentieadres:IMG_20140818_202420
Postbus 72
1620AB Hoorn

Clubgebouw:
Stijgbeugel 26a

Bank: NL26 RABO 0161 444 253
KvK: 40625583

Voorzitter vacature tijdelijk via John Vishnudatt  
Secretaris Ids Toxopeus secretaris@vtvdekrommeelleboog.nl via email
Penningmeester Jeffrey Poen penningmeester@vtvdekrommeelleboog.nl  
Algemeen lid      
Algemeen lid John Vishnudatt algemeenlid@vtvdekrommeelleboog.nl  
Algemeen lid Ben Braaksma algemeenlid@vtvdekrommeelleboog.nl 06 23874814 
Algemeen lid   algemeenlid@vtvdekrommeelleboog.nl  
Webmaster Karin de Waard webmaster@vtvdekrommeelleboog.nl via email
Tuincommissie Hans Stekelenburg tuincommisie@vtvdekrommeelleboog.nl via email
Tuincommissie Melanie Sabajo tuincommisie@vtvdekrommeelleboog.nl via email
Tuincommissie   tuincommisie@vtvdekrommeelleboog.nl via email


Volkstuin impressie vanuit de lucht.

Video verzorgd door Raymon en Patrick Mersmann.

augustus 2016

september 2016