Tuin 99 Ben Braaksma

Beste tuinders van de Kromme Elleboog.

Ik weet niet of u tijd heeft om dit verhaal te lezen, maar ik hoop dat u het doet.

Ik ben nu twee jaar actief op dit complex. Het eerste jaar op tuin 42 en nu op tuin 99.

Toen ik op de eerste tuin kwam moest ik die eerst ontdoen van 7 boomstronken – de bomen waren wel afgezaagd, maar de wortels en een stukje stam stonden er nog. Toen die weg waren kon ik beginnen met het nodige zwerfvuil. Glasplaten, een oude plastic badkuip, verschillende stukken half vergaan hout en diverse stenen. Al met al een aanhanger vol. Daarna kon ik beginnen met het ontginnen van de grond in de vorm van het vrijmaken van de wortels van de Haagwinde. De hele tuin zat er vol mee. Dat betekende voor mij dat ik bij elke schep grond deze helemaal nakeek op de stukjes witte wortel. Mij werd aangeraden de grond te frezen. Dat heb ik niet gedaan. Daarmee vermaal je de wortels tot kleine stukjes en dan kan je net zo goed breedwerpig gaan zaaien. Daarnaast verniel je met het frezen het bodeleven.  Ik probeer zo biologisch mogelijk te tuinieren en dat doe ik al vanaf mijn tiende levensjaar. Toen ik de tuin kreeg, kreeg ik te horen dat de vorige eigenaar er nieuwe grond op had aangebracht. Ik weet nu nog niet zeker wat voor grond het was – ik vermoed makkelijke moestuingrond – maar bijna al de bladgroente schoot in het zaad. Een fenomeen dat mij niet zo vaak was overkomen. En het was voor mij “de”reden om naar een andere tuin te zoeken. Ik had namelijk geen zin dat doorschieten het jaar erop weer te zien gebeuren. En nu zit ik dus op tuin 99. Een tuin van 250 vierkante meter. Wat ik hiervoor beschreef bij tuin 42 valt in het niet bij tuin 99. Toen ik de tuin voor het eerst bekeek, leek het mij een redelijk goede tuin. Er stonden wel een aantal grote bakken waarin geteeld werd, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Ook hier zag ik haagwinde staan en er stond een schuurtje van 2 bij 1,5 meter waar de vorige eigenaar 350 Euro voor vroeg. Dat heb ik dus niet gedaan. Het hout was nog geen centimeter dik. Het was het gewoon niet waard. Toen ik op de tuin mocht heb ik allereerst het aller ergste onkruid  verwijderd. Daarbij stuitte ik op enkele stoeptegels. Uiteindelijk zijn er met hulp van het bestuur  zo’n kleine 600 hele tegels te voorschijn gekomen.  Van de meeste tegels heb ik een nuttige dieren hotel gemaakt. Zie hieronder.

cof

Daarnaast zijn er nog enkele tuinders geweest die wel graag wat extra tegels wilde hebben. Dus de meeste zijn nu wel weg.  Bij het binnengaan van de tuin ontdekte ik een betonnen vloer van ongeveer 4 x 3 meter.  Het bleek dat een tegelvloer die eronder lag geheel met cement was afgedekt. Die dekvloer heeft het bestuur weggehaald, waarvoor nog mijn dank.  Ik ben verder gaan opruimen en kwam ook hier het nodige afval tegen. Langs de waterkant was de grond afgedekt met  plastic, daaroverheen vijverfolie en daarover heen anti groeidoek. Drie lagen kunststof om de groei van Haagwinde en riet tegen te gaan. Nou het groeide daar weelderig met riet en de ruimtes tussen de lagen plastic lag vol met wortels van de Haagwinde.  Aan het einde van de tuin trof in aan de waterkant een half vergaan kunststof – polyester – golfplaten aan ingegraven en in totaal 7 lagen.  Naast het nodige bijeengeraapt te hebben, kon ik beginnen met spitten. Ook hier moest iedere schep grond met de hand nagekeken worden op de aanwezigheid van de wortel van de Haagwinde. Ik ben nog niet geheel klaar met het spitten, maar ik heb tot nu toe ongeveer 3 grote blauwe plastic zakken vol met alleen maar wortels van de Haagwinde. Dat betekend voor mij dat er eigenlijk jaren niets gedaan is aan de tuin een tuin die gerund werd na ik hoorde door iemand die bij een tuincentrum werkt. Ja zo’n baas moet ook geld verdienen en gaat heus niet zeggen hoe jij het best je tuin in kan  richten, dan verdient hij niets meer.  Ik trof ook de vreemdste zaken  aan. Zo stond er een vlinderstruik, een druif en een vijgenboom op nog geen 40 centimeter  van elkaar.  Er staat nog een druif midden tussen de wilde rozenstokken met het soortkaartje er nog aan. Ik ben benieuwd wat de reden is geweest om daar een druif te planten.  Aan het begin moest ik natuurlijk ook mijn eigen spullen kwijt en voornamelijk de vruchtboompjes die ik het jaar daarvoor gekocht had. Ik heb  mijn tuin in principe in tweeën gedeeld. Het voorste gedeelte bacteriedominante en het achterste gedeelte met een  schimmeldominante  bodem.  Het voorste voor de aardappel en de groente en het achterste gedeelte voor de fruitbomen en struiken, zodat beiden optimaal kunnen groeien en produceren.  Voor de fruitboompjes heb ik ruime gaten gemaakt, vrij van de wortel van de Haagwinde. De compost die ik op de andere tuin heb ik in de plantgaten gedeponeerd en hoewel ze nog niets geproduceerd hebben zijn ze wel flink gegroeid.  Ik moet nu nog een appel en een perenboom verplaatsen naar achteren. Hiervoor moeten echter eerst een aantal  bakken weggehaald worden en twee spoorbielzen van plm. 2 meter.  De grond uit die bakken heb ik tegen de achterzijde van het “nuttige dieren hotel” gegooid, zodat er een soort helling ontstaat, waar straks leuke plantjes en kruiden geplant worden. In de eerste bak kwam ik nog een vier stukken spoorbiels tegen van plm 1,5 meter. Waarschijnlijk gebruikt als opvulling voor de bak. En wat trof ik van als bodem van die bakken ? Juist plastic en afdekdoek.

cof

Uiteindelijk kom ik aan een enorme hoeveelheid van wortels, maar ook plastic, vijverfolie, afdekdoek, anti groeidoek enz, Zie de foto’s.

cof

cof

Waarom schrijf ik dit nu allemaal. Ja, dat zal ik u proberen uit te leggen.

Zoals ik eerder al heb aangegeven tuinier ik al vanaf mijn 10 jaar. Ik leerde het van mijn opa. Mijn opa teelde boerenkool daar kon je als kind verstoppertje onder spelen. En toen werd er geen kunstmest gebruik. Alleen koeienmest, varkens en kippenmest en heel veel compost. Ik heb ook wel eens kunstmest gebruikt en dat ging ook goed, maar als ik het jaar daarop geen kunstmest gebruikte had ik slechte resultaten. Dat vond ik gek en ik begreep ook niet zo goed hoe dat nou kon. Totdat ik er achter kwam dat door mijn gestrooi met kunstmest het bodemleven verdween. En bodemleven is essentieel voor gezonde planten en bomen. Als ze gezond zijn kunnen planten en bomen zich beschermen tegen invloeden van buitenaf die ziekte kunnen veroorzaken. Je hebt dan geen chemische middelen nodig om de plant of boom te beschermen. En nu in deze tijd waarin uit een groot onderzoek, meerdere jaren uitgevoerd, is gebleken dat wij, door gebruik van chemische middelen al meer dan 75% van de insecten hebben vernietigd. Die zijn er niet meer en het is maar de vraag of ze ooit nog terugkomen.  Ook de bijensterfte is een gevolg van het ongebreideld strooien en spuiten van gif. Wij als tuinders moeten dat niet willen. Ik weet het is makkelijk om je onkruid mee weg te krijgen, maar je vernietigd er meer mee. Neem b.v. Round Up, het meest gebruikte middel om onkruid te bestrijden. In het middel zit de werkzame stof “Glyfosaat”  In de Vietnam oorlog bekend van de “Agent Orange)” alle bossen werden ontbladerd om de vijand beter te kunnen zien.  Het is hetzelfde spul van dezelfde fabrikant “Monsanto”. En Monsanto geeft nu ook schoorvoetend toe dat het niet gezond is.  Vermoed wordt dat het kankerverwekkend is.  Ik denk dat het zo is. U hoeft mij niet te geloven. Google maar eens op Slachtoffers van Agent Orange, dan krijgt u meer van onderstaande afbeeldingen te zien.

Round Up moet wat mij betreft verboden worden. En als u zegt zo erg is het toch niet.  Wist u dat de Nederlandse Waterleidingbedrijven Glyfosaat niet voldoende uit het water kunnen krijgen ? Dus u krijgt al een portie daarvan binnen. Volgen de Waterleidingbedrijven alles binnen de gestelde normen. Maar wie zegt dat die normen correct zijn ? Of is hier ook een economische factor die een rol speelt ? Uit en groot Europees onderzoek waarbij in heel Europa 75.000 monsters zijn genomen bleek dat er 3000 keer meer Glyfosaat is aangetroffen dan is toegestaan. Dat houdt in dat er 300 microgram per liter water is aangetroffen, terwijl er maar 0,1 microgram is toegestaan. Het is niet voor niets dat de Waterleidingbedrijven bezorgt zijn. Zij zijn verplicht schoon drinkwater te leveren, maar eigenlijk kunnen ze dat niet meer.  Ik vindt dit schokkend. Maar wat erger is, is het feit dat er bij de afbraak van Glyfosaat is alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, kortweg (AMPA) vrijkomt. Deze stof dood planten en veranderd de bodem, maar ook het bodemleven. Wormen worden dik en lui, schimmels groeien minder en de bodem wordt hierdoor minder vruchtbaar.  En wat zeker zo erg is ook het leven boven de grond van insecten wordt door deze stof aangetast en kunnen zich hierdoor minder goed voortplanten.  Nu is pas een groot onderzoek afgesloten naar het insectenleven in Duitsland waaruit blijk dat zo’n 70 tot 75% van alle insecten zijn uitgestorven c.q. in Duitsland niet meer voorkomen  in de afgelopen 25 jaar. In Nederland zal het niet veel beter zijn. En dit geeft weer een probleem voor de vogels, want 80% van de vogels leven van de insecten. Het is dus logisch dat u geen last meer heeft van muggen en vliegen zoals jaren hiervoor, maar u ziet en hoort ook minder vogels. En beide diersoorten hebben wij als tuinders op de tuin ook hard nodig. Of wij moeten straks zelf met een penseeltje bij elk bloempje er voor zorgen dat het bestoven wordt en dat wordt een heidens karwij.

Ik wil u daarom vragen uw tuin schoon te houden van chemische producten. Zij doen de mensheid geen goed. Alleen de industrie wordt er beter van, maar wij met z’n allen slechter. Daarnaast wil ik een pleidooi houden voor het onderhoudt van uw tuin. Als je tuinen achterlaat, zoals ik er twee heb gekregen, zegt dat veel over een tuinder. En misschien deert het u niet, maar doe het dan voor uw nageslacht, want ook zij zullen straks last hebben van als de chemicaliën als wij zo door gaan. Als u blijft kopen en gebruiken zal er niets veranderen. De mens is nu eenmaal gekker op geld dan op zijn eigen gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Ben Braaksma

Tuin 99