Wegwijzer

De kantine is iedere zaterdag open van half 9 tot 12 uur. Dan kan je vragen stellen, spullen kopen, je werkzaterdagen eventueel veranderen.

Gezamelijk uien, knoflook en aardappels inkopen. Die zijn te bestellen en op te halen bij de kantine. Eind maart uien en knoflook en in Februari pootaardappelen.

Tonkin stokken (bamboe stokken) voor je bonen tomaten bv op te binden, te koop zijn bij de kantine 1 euro per stuk.

Het mogelijk is als je graag je tuin wilt freezen, een frees te huren.

Gezamelijk inkopen van zaden, bestellijsten inleveren bij de kantine en op te halen bij de kantine. November zadenlijst inleveren,  zadenlijsten zijn verkrijgbaar bij de kantine. In Januari worden de zaden uitgeleverd.

Veel tuinders bij Gitzels hun groentenplantjes kopen, die is vanaf maart tot juni op de zaterdagochtend open van 9 tot 12 uur. Gitzels zit op het wijzenddijkje 13 in Oosterblokker.

Palen voor de tuingrens zijn ook verkrijgbaar bij de kantine.

Huisjes Kassen en afrastering

Wanneer u een huisje, kas of afrastering op u tuin wilt plaatsen of een reeds bestaand huisje, kas of afrastering wilt verbouwen, dient u hiervoor toestemming te vragen aan het huidige bestuur. Deze aanvraag dient schriftelijk bij het bestuur binnen te komen. In dit verzoek dient een bouwtekening( zelf gemaakt of van internet) en een situatieschets aanwezig te zijn, tevens de datum waarop u denkt te starten. U mag pas starten na toestemming van het bestuur. Houdt daar rekening mee bij de aanvraag, het bestuur vergaderd eens per maand. De totale oppervlakte van de bebouwing (huisje+kasje+ed)mag niet meer bedragen dan 10% van het totale opervlakte van de gehuurde volkstuin. Huisjes dienen voorzien te zijn van een puntdak. De bebouwing mag geen slagschaduw vormen op de tuinen van de buren en dient ten alle tijde 1 meter uit het talud en 0,5meter van de paden en scheidingslijnen verwijderd te zijn. Alleen de kleuren bruin en groen zijn toegestaan.