Zaai en pootgoed bestellen

Ingezonden bericht van Joop van Tol tuin 92 betreffende gezamenlijke inkoop zaad en pootgoed.

Voorheen combineerde ik zaad en poot- aardappelen bestellingen van leden via “Garant Zaden”.
Kortingen welke ik op de bestellingen verkreeg kwamen geheel ten goede aan u , als lid, of
als u dat wilde stortte ik de verkregen korting op de rekening van de vereniging.
Ik wil nu hetzelfde doen via zaadhandel van der Wal.
Door bestellingen te combineren en als een pakket in te sturen zijn kortingen tot meer dan
25% mogelijk, maar 25% is dan “zo wie zo” het minimum………….. TEL UIT JE WINST

De Zaadprijs courant van “van der Wal” kunt u bekijken/bestellen via www.zaadhandelvanderwal.nl
maar ook kunt u contakt met mij opnemen, want ik heb nog een beperkt aantal van deze
zaadgidsen beschikbaar.
Heeft u reeds een bestelling in de maak, maar nog niet verzonden laat het mij weten,
of deponeer deze in mijn mailbox aan de wand van mijn hutje op tuin 92 en ik zorg voor de rest.
U krijgt dan van mij een computeruitdraai van uw bestelling ter controlle.
Betaling bij aflevering van de zaden

Vriendelijke groet
Joop van Tol